Strona Główna Kontakt SiteMap
 
USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ
 
BIURO "Nieruchomości w Krakowie"
 
Umowa pośrednictwa w sprzedaży:
 
  1. CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:

- Sporządzenie projektu umowy pośrednictwa w sprzedaży,
- Omówienie warunków umowy pośrednictwa,
- Wypełnienie Karty obiektu nieruchomości, załącznika do umowy pośrednictwa,
- Oględziny nieruchomości,
- Przygotowanie Oferty multimedialnej (z zewnątrz, wewnątrz, oraz otoczenie),
- Poinformowanie o dokumentach koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości,
- Wprowadzenie oferty do systemu komputerowego, na własna stronę internetową, do najpopularniejszych portali internetowych, do prasy lokalnej – branżowej, do współpracujących biur nieruchomości,
- Interesantom poszukującym Biura, poczta e-mailowa do internetowych korespondentów,
- Prezentacja nieruchomości zainteresowanym Interesantom,
- Pośrednictwo w negocjacjach, lub negocjacje w Imieniu Mocodawcy z oferentem warunków sprzedaży nieruchomości,
- Organizacja spotkań z Oferentami, wraz z podpisaniem protokołu rokowań,
- Umówienie terminów umów (przedwstępnej warunkowej, przedwstępnej, przenoszącej własność w formie aktu notarialnego)

  1. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZENIEM TRANSAKCJI:

- Przygotowanie symulacji opłat przy transakcji sprzedaży, dla potencjalnych Interesantów,
- Sporządzenie oraz omówienie zapisów oświadczenia rezerwacyjnego

- Sporządzenie oraz omówienie zapisów warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży, bądź przedwstępnej umowy sprzedaży, praw do nieruchomości, wedle wzorców notarialnych,
- Sprawdzenie stanu Ksiąg Wieczystych (lokalowej, macierzystej, gruntowej),

- Odebranie odpisów z ksiąg wieczystych, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, planów zagospodarowania przestrzennego,
- Sprawdzanie dostarczonych dokumentów do umowy sprzedaży,
- Dostarczenie kompletu dokumentów do Kancelarii Notarialnej,
- Pomoc i sugestie w czasie zawierania umowy i czytania aktu notarialnego,
- Sporządzenie zbiorczego protokołu zdawczo-odbiorczego przy wydaniu nieruchomości


powrót
 
 
   
NIERUCHOMOŚCI KRAKÓW - biuro nieruchomości Kraków, nieruchomości Kraków, sprzedaż domów, sprzedaż mieszkań
MENU:   Strona Główna O firmie Kredyty Nasza Oferta Partnerzy Linki Kontakt