Strona Główna Kontakt SiteMap
 
USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ
 
AGENCJE NIERUCHOMOSCI W KRAKOWIE
 
Umowa pośrednictwa w kupnie:
 
  1. CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE DO ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI:

- Sporządzenie projektu umowy pośrednictwa w zakupie,
- Omówienie warunków umowy pośrednictwa,
- Poinformowanie o dokumentach koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości,
- Pomoc w uzyskaniu kredytu bankowego, ubezpieczenia lokalu po jego zakupie,
- Prezentacja wybranych nieruchomości,
- Pośrednictwo w negocjacjach, lub negocjacje w Imieniu Mocodawcy z oferentem warunków sprzedaży nieruchomości,
- Organizacja spotkań z Oferentami, wraz z podpisaniem protokołu rokowań,
- Umówienie terminów umów (przedwstępnej warunkowej, przedwstępnej, przenoszącej własność w formie aktu notarialnego)

  1. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZENIEM TRANSAKCJI:

- Przygotowanie symulacji opłat przy transakcji sprzedaży, dla potencjalnych Interesantów,
- Sporządzenie oraz omówienie zapisów oświadczenia rezerwacyjnego

- Sporządzenie oraz omówienie zapisów warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży, bądź przedwstępnej umowy sprzedaży, praw do nieruchomości, wedle wzorców notarialnych,
- Sprawdzenie stanu Ksiąg Wieczystych (lokalowej, macierzystej, gruntowej),

- Odebranie odpisów z ksiąg wieczystych, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, planów zagospodarowania przestrzennego,
- Sprawdzanie dostarczonych dokumentów do umowy sprzedaży,
- Dostarczenie kompletu dokumentów do Kancelarii Notarialnej,
- Pomoc i sugestie w czasie zawierania umowy i czytania aktu notarialnego,
- Sporządzenie zbiorczego protokołu zdawczo-odbiorczego przy wydaniu nieruchomości


powrót
 
 
   
NIERUCHOMOŚCI KRAKÓW - biuro nieruchomości Kraków, nieruchomości Kraków, sprzedaż domów, sprzedaż mieszkań
MENU:   Strona Główna O firmie Kredyty Nasza Oferta Partnerzy Linki Kontakt